Integritetspolicy och Villkor

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och bekväm med att lämna dina personuppgifter i samband med att du startar ett konto hos oss eller gör en beställning. Vi har minimerat den information vi sparar och gör allt vi kan för att de uppgifter vi behöver från dig ska vara skyddade från obehörig användning och följer de lagar och regler som gäller för behandling av personuppgifter, dvs Personuppgiftslagen (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi är angelägna om din integritet och lämnar inte vidare dina uppgifter till andra företag utöver i den mån detta krävs för att fullgöra vår verksamhet, med detta menas företag inblandade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen, eller för att fullgöra skyldighet enligt lag.

A. Cookies

Vi använder cookies minimalt och enbart för att möjliggöra webshopens funktionalitet.

B. Beställningar

De personuppgifter som lämnas vid en beställning av våra produkter kommer att registreras i vår kunddatabas och användas för att administrera beställningen. Uppgifterna kan också komma att användas internt för att vi ska kunna utveckla och optimera vår verksamhet.

C. Registrering av ip-adresser

Din aktuella ip-adress registreras automatiskt när du besöker oneofacuff.com, eller någon annan av företagets domäner. Detta sker för att vi ska kunna mäta besöksfrekvensen. Din ip-adress registreras också vid köp för att vi ska kunna polisanmäla alla försök till bedrägerier. När du bekräftar köpet bekräftar du också att du godkänner våra villkor.

D. Sparade uppgifter

Har du skapat ett konto hos oss så kommer dina uppgifter lagras i vårt kundregister i det antal år efter din senaste inloggning som svensk lag kräver. Du kan själv när som helst och utan kostnad få del av eller korrigera dina uppgifter eller avsluta ditt konto genom att kontakta oss.

Villkor

Läs dessa villkor noggrant. OneofaCuff reserverar sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra i dessa villkor och de bör därför läsas igenom inför varje beställning.

1 § Allmänt

Leverans från OneofaCuff till kund sker enligt nedanstående allmänna köp- och leveransvillkor. När kund bekräftar ett köp bekräftar kunden också godkännandet av dessa villkor. Skriftligt godkännande från OneofaCuff krävs för att OneofaCuff ska vara bundna av andra villkor än de nedanstående Om enstaka bestämmelser i dessa villkor är utan verkan eller strider mot rättsliga bestämmelser så påverkas inte resterande villkor.

2 § Avtal

Genom att bekräfta sin beställning på hemsidan så lämnar kunden ett anbud om att sluta ett avtal. Det står OneofaCuff fritt att inte acceptera kundens anbud. Kunden kan återkalla sitt anbud genom att kontakta OneofaCuff såtillvida detta sker innan anbudet accepterats och bekräftats av OneofaCuff. Den automatiskt genererade beställningsbekräftelse som skickas till kunden från OneofaCuff i samband med beställningen är enbart en mottagningsbekräftelse och inte en accept av anbudet. OneofaCuff måste innan kundens anbud accepteras granska beställningen för att se att den är faktiskt och rättsligt genomförbar, särskilt med beaktande av skyddet för tredje parts immateriella rättigheter. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är tillämplig på köp via hemsidan. Vid beställning av manschettknappar med egen design gäller inte ångerrätten, enligt 1 kap. 5 § samma lag, eftersom köpet avser vara som tillverkas efter kundens önskemål. Kunden bekräftar genom godkännandet av dessa villkor att det inte ska finnas någon ångerrätt. Att kunden avstår ångerrätten påverkar inte möjligheten att reklamera om det föreligger ett fel på varan.

3 § Leverans

Leverans sker generellt inom tio arbetsdagar från att kunden mottagit beställningsbekräftelse från OneofaCuff. Leveransdatum är dock bara bindande för OneofaCuff om de skriftligen och uttryckligen bekräftats i särskilt meddelande från OneofaCuff. Den automatiskt genererade beställningsbekräftelsen är inte ett sådant särskilt meddelande. Leverans sker genom ett leveransföretag som OneofaCuff väljer. ägarskap till beställd produkt övergår från OneofaCuff till kunden när produkten är färdigställd och betald. Det betyder att kunden ansvarar för produkten efter att OneofaCuff överlämnat densamma till leveransföretaget. Eventuella förseningar som uppstår efter att avtal ingåtts meddelas till kunden i särskilt meddelande från OneofaCuff. Kunden äger vid meddelande om försening rätt att häva köpet.

4 § Pris

Vid beställning inom EU så utgör angivet pris för produkter på hemsidan kundens slutpris och innefattar alla skatter och avgifter. Kostnaden för leverans debiteras kund och redovisas separat. Vid beställning utanför EU så står köparen för eventuella skatter, tullar, avgifter eller andra kostnader som uppstår med anledning av importen eller mottagandet av produkten.

5 § Betalning

Betalning sker vid beställning enligt den eller de betalningsmetoder som OneofaCuff tillhandahåller på hemsidan. OneofaCuff äger rätt att anlita tredje part för att tillhandahålla betalningsmetod. Om kundens betalning inte går att genomföra på grund av bristande täckning på kundens konto eller för att kunden angett felaktig information ska kunden ersätta OneofaCuff för de merkostnader som uppstått med anledning därav. Kundfordringar kommer vid behov att överlåtas till ett inkassoföretag. Nödvändiga personuppgifter för att betalning ska kunna genomföras kommer i sådant fall att förmedlas till inkassoföretaget.

6 § Garanti

Om det föreligger ett fel i produkten har kunden enligt lag rätt att kräva att felet åtgärdas. Det åligger OneofaCuff att, efter eget val, åtgärda felet eller att efter överenskommelse med kunden, sänka priset på produkten med anledning av felet. OneofaCuff står för kostnaden för portokostnader enbart vid returer där OneofaCuff uppmanat kunden att returnera produkten. Hemsidans tillgänglighet kan inte garanteras och OneofaCuff tar inget ansvar för avbruten kontakt med hemsidan eller därur sprungna merkostnader.

7 § Ansvar

Kunden är ansvarig för att inte skapa produkter som kan orsaka skada eller väcka anstöt. OneofaCuff äger rätt att avbryta försäljning och service samt avsluta konto till kund som skapar produkter som anses olämpliga av OneofaCuff. Genom att översända en bild till hemsidan försäkrar kunden att kunden tar fullt ansvar för bildens innehåll och har rätt att använda alla existerande immateriella rättigheter som tillhör tredje part. Kunden försäkrar också att ingen tar skada genom skapandet av produkten. OneofaCuff friskriver sig från ansvar för eventuella brott mot immateriella rättigheter – sådana brott belastar enbart kunden. Genom att godkänna dessa villkor anger kunden att denne befriar OneofaCuff från allt ansvar samt alla fordringar och anspråk från tredje part som görs gällande med anledning av brott mot immateriella rättigheter. Kunden står också för eventuella merkostnader, bland annat för kostnad för rättsligt ombud, som sådana fordringar och anspråk medför för OneofaCuff. Kunden är ansvarig för att skydda sitt lösenord och för kontrollen av tillgång till sitt registrerade konto. Kunden är ansvarig för samtliga beställningar eller andra handlingar som genomförs på kontot.